Just another WordPress.com site

NGEZINTOMBI ZAKITHI

Igazi lomphefumulo wami liyoma,
Inhliziyo yamehl’ ami iyaqaqamba,
Isiyalu sezinyembezi zami siyayaluza
Ngemigilwingwane engiyibuk’ igilwa;
Kungabe kangibonisisi kangicabangisisi-
Ntombazi, sisize ngezintombi zakithi!

Ngalezinwele zami ngiyaziqhenya,
Ziqadile zingamaqashane ngiyaziqhenya,
Ngezinwele zentokazi kaNdwandwe ngiyathatheka;
Zinjengemamba izisongile ehlozini,
Uma kukhona ozozondayo yingoba ezithanda-
Ntombazi, zisize ngezintombi zakithi!

Ngomlomo wami unjenje nje ngiyaziqhenya;
Ngezindebe zentokazi kaNdwandwe ngiyazibinya;
Zithandeka njengezindoni zivuthwa;
Ngakho ngezitaputapu mazingabhizwa-
Ntombazi, sisize ngezintombi zakithi!

Ngiyokhomba bani ngith’ udadewethu?
Ngiyokhomba bani ngith’ intokazi kaNdwandwe?
Isiyalu sezinyembezi zami siyayaluza,
Isiphiw’ esinqala sobuthina siyaguqulwa-
Ntombazi, sisize ngezintombi zakithi!

Prof O.E.H. Nxumalo

Follow me @Timzanu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: